Bostadsbolag

Suniplan Systems Oy erbjuder bostadsbolag yrkeskunnig konsulthjälp under hela planerings- och anläggningsprocessen.

15_asoy4.jpgKolmirinne_2132.jpg

Förutom att sköta planeringsarbetet av grönområden kan vi ta hand om entreprenadförfrågningar med tillhörande dokument till bostadsbolag och andra kunder. Övervakning och kostnadsuppföljning av grönområdesentreprenader hör också till våra tjänster. Vi kan även utarbeta skötselråd som grund för skötselavtal med företag inom branschen eller talkoarbete.

15_asoy2.jpg

Gården förnyas:

Planering av grönområden vid flerbostadshus omfattar många delområden. Gården skall vara praktisk och trivsam för alla boende.

Det är viktigt att bevara element som fungerat så att omgivningen har samma karaktär som husen.

15_asoy3.jpg

Suniplan utför planering av både nya och gamla gårdar som är i behov av grundrenovering. Grönområdesplaneringen eller konsultationen kan omfatta hela tomten eller mindre delar.

det_rivitaloistutus.jpgDå gården vid ett flerfamiljshus, höghus eller radhus, grundrenoveras är förändringarna märkbara. Förutom att området blir vackrare och hemtrevligare blir det också lättare att underhålla och mer funktionellt. Boendetrivseln höjs och bostädernas värde stiger.

Ta kontakt för mer information.

15_asoy5.jpg15_asoy6.jpgExempel på en skiss över den gröna miljön vid ett höghus.

asoy_luonnos_k.jpg