Grönområdesplanering
-med tanke på användaren.

Levande och vackra gröna landskap.

Suniplan Systems Oy.


Trädgårdsplanering , grönområdesplanering och landskapsplanering

i Helsingfors, Esbo, Vanda, Sibbo, Träskända, Kervo, Tusby och Borgå med omnejd.

Suniplan Systems Oy jobbar med grönområdesplanering och -rådgivning. Planeringsuppdragen kan vara allt från planering av parker och andra offentliga miljöer såsom skol- och dagisgårdar till planering av den gröna omgivningen vid företag och olika typer av flerfamiljshus samt trädgårdsplanering för egnahemshus- och radhustomter. Suniplan Systems mål är att hjälpa kunden skapa en funktionriktig drömträdgård där alla trivs. Uppdraget kan gälla hela tomten eller ett mindre område. Vårt mål är kunden är nöjd och att vara med och skapa en vacker, funktionsriktig, lättskött och säker grönmiljö.

Grundrenoveringsplanering av gårdsplaner vid husbolag samt planering av terapiträdgårdar är några av Suniplan Systems specialområden.

Suniplan Systems Oy erbjuder:
  • Planering av radhus- och egnahemsträdgårdar.
  • Planering av grönområden vid höghus och företag.
  • Planering av parkområden samt skol- och daghemsgårdar.
  • Planering av terapiträdgårdar.
  • Övervakning och entreprenadsförfrågningar av grönbyggnadsentreprenader.


I samarbete med våra samarbetspartners kan vi även erbjuda:

  • Inventeringar till grund för planläggningsarbetet.
  • Trädinventering.
  • Planering och utförande av grässkulpturer.

lasilahi_0380.jpg

Suniplan Systems Oy utför både grundrenoveringsplaner och planerar helt nya grönmiljöer. Planeringsarbetet och/eller konsulteringen kan behandla större områden eller mindre delar och detaljer i omgivningen.

Vanligtvis finns våra planeringsprojekt i huvudstadsregionen samt i Mellersta- och Östra Nyland men vi utför även planeringar på andra orter.

10_asoy1.jpg

Suniplan Systems Oy, trädgårdsplanering och grönområdesplanering. Din drömträdgård och -park.

Alla bilder på våra hemsidor är från grönområden som Suniplan Systems Oy planerat. Olovlig användning av bilderna är förbjuden. Foto: Monica Äijälä.